Available courses

Sociograma CESC

ESPAI PER A AMPLIAR I REFORÇAR ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA.
TAMBÉ PODRÀS TROBAR LES ACTIVITATS A REALITZAR.

Aquest és l'espai de suport de l'assignatura Educació Física de 2n d'ESO a l'entorn virtual d'aprenentatge de l'IES Binissalem. L'activitat de l'alumnat en aquest entorn serà objecte d'avaluació per a l'assignatura.

ESPAI PER A AMPLIAR I REFORÇAR ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA.
TAMBÉ PODRÀS TROBAR LES ACTIVITATS A REALITZAR.

Introduïu aquí la descripció del curs així com es mostra a la portada.

Participació dels alumnes en la nostra assignatura utilitzant la plataforma Moodle per a la realització de l'assignatura del nostre programari. Ús de l´Internet i de recursos diferents. Participació en recerca de dades, redacció anàlisi i opinió.